درباره ما

کلمه EnglishPersian از دو قسمت English به معنای زبان انگلیسی و Persian به معنای زبان فارسی تشکیل شده است و در واقع با هدف آموزش زبان انگلیسی با به کارگیری روش های نوین آموزشی و قابلیت های ارتباطی دنیای امروزی به منظور آموزش به فارسی زبانان راه اندازی شده است.