کتاب های الکترونیک

کتاب الکترونیک آرشیو مطالب سال 2015
این کتاب الکترونیک آرشیوی کامل از مطالبی است که در سال میلادی 2015 در صفحه اینستاگرام englishpersian به اشتراک گذاشته شده است.
قیمت اصلی این محصول | 23900 تومان خرید با 33 درصد تخفیف | 15900 تومان
کتاب الکترونیک آرشیو مطالب سال 2014
این کتاب الکترونیک آرشیوی کامل از مطالبی است که در سال میلادی 2014 در صفحه اینستاگرام englishpersian به اشتراک گذاشته شده است.
قیمت اصلی این محصول | 26900 تومان
کتاب الکترونیک آرشیو مطالب سال 2016
این کتاب الکترونیک آرشیوی کامل از مطالبی است که در سال میلادی 2016 در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام englishpersian به اشتراک گذاشته شده است.
جزوه گرامر پایه تا پیشرفته
در کتاب الکترونیک گرامر پایه تا پیشرفته سعی شده است مهمترین نکات گرامر زبان انگلیسی آموزش داده شود.
کتاب الکترونیک حفظ و یادگیری 150 کلمه در روز (504)
همیشه یکی از مشکلات دانشجویان و زبان آموزان نداشتن ارتباط مناسب با زبان انگلیسی است به همین خاطر اکثرا از این درس گریزان هستند اما ما با روش کدینگ ظاهر دیگری از زبان را به شما نشان خواهیم داد.
کتاب الکترونیک حفظ و یادگیری 150 کلمه در روز (1100)
همیشه یکی از مشکلات دانشجویان و زبان آموزان نداشتن ارتباط مناسب با زبان انگلیسی است به همین خاطر اکثرا از این درس گریزان هستند اما ما با روش کدینگ ظاهر دیگری از زبان را به شما نشان خواهیم داد.
کتاب الکترونیک حفظ و یادگیری 150 کلمه در روز (تافل)
همیشه یکی از مشکلات دانشجویان و زبان آموزان نداشتن ارتباط مناسب با زبان انگلیسی است به همین خاطر اکثرا از این درس گریزان هستند اما ما با روش کدینگ ظاهر دیگری از زبان را به شما نشان خواهیم داد.
کتاب الکترونیک حفظ و یادگیری 150 کلمه در روز ( سه کتاب در یک کتاب 3in1)
همیشه یکی از مشکلات دانشجویان و زبان آموزان نداشتن ارتباط مناسب با زبان انگلیسی است به همین خاطر اکثرا از این درس گریزان هستند اما ما با روش کدینگ ظاهر دیگری از زبان را به شما نشان خواهیم داد.